FILOZOFIE VÝPOČTU

← zpět na počítadlo

Výpočet vychází z údajů "Souhrnného přehledu o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky" vydaného v roce 2018.

http://www.cuzk.cz/Periodika-a-publikace/Statisticke-udaje/Souhrne-prehledy-pudniho-fondu.aspx

Z meziročního (2017-2016) porovnání údajů v kategorii "zemědělská půda" vychází roční úbytek zemědělské půdy ve výši - 3.086 hektarů.

Zemědělská půda se mění na nezemědělskou jejím zalesňováním, budováním vodních ploch, přeměnou na ostatní plochy a zástavbou.

Úbytek zemědělské půdy činí 8,5 hektarů denně, což přestavuje plochu 11 fotbalových hřišť.

Každou sekundu ubude přibližně 1m2 zemědělské půdy.

©  Petr Klos